online site builder

TRAJNOSTNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA PODJETJA 

KERAMIKA LIBOJE D.O.O.

Podjetje Keramika Liboje d.o.o. je v okviru javnega razpisa javne agencije SPIRIT Slovenija »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, uspešno prijavilo projektno idejo z naslovom »Trajnostna transformacija poslovanja podjetja Keramika Liboje d.o.o.«.


Naložba je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT Slovenija, javna agencija.


Novica 1
Podjetje Keramika Liboje d.o.o. je v okviru javnega razpisa javne agencije SPIRIT Slovenija »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, uspešno prijavilo projektno idejo z naslovom »Trajnostna transformacija poslovanja podjetja Keramika Liboje d.o.o.«.
Z uspešno prijavo bomo sodelovali v programu Akademije trajnostne in krožne transformacije. S projektom želimo v podjetju vzpostaviti sodoben in učinkovit poslovno-proizvodni proces, ki bo z družbenega, socialnega in ekonomskega vidika zadovoljeval vse deležnike podjetja – od lastnikov, do zaposlenih, poslovnih partnerjev, kupcev, mikro in makro okolja v katerem delujemo in živimo.

Naložba je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT Slovenija, javna agencija.Novica 2:


V podjetju Keramika Liboje smo uspešno zaključili sodelovanje v programu Akademije trajnostne in krožne transformacije ter oblikovali Strategijo za trajnostno in krožno preoblikovanje poslovno-proizvodnih procesov. Naložba je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT Slovenija, javna agencija.